Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Ewelinę Krajewską –  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EVEL – DIET z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi

 

Szanowny Kliencie/Pacjencie:

Informuję, że w dniu 25.05.2018 r. rozpocznie obowiązywanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym na terenie Polski Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Na podstawie przedmiotowego aktu prawnego od dnia 25 maja 2018 r. osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje szereg uprawnień, które pozwoliłam  sobie wskazać Ci poniżej. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez mnie:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ewelina Krajewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EVEL – DIET z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109 nr tel. 534-086-761 adres e-mail krajewska@eveldiet.pl, zwana dalej Administratorem;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych samodzielnie i nie powołał inspektora ochrony danych osobowych,
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów:
 4. realizacji usługi oferowanej przez Administratora tj. uzyskania przez Ciebie adekwatnej do Twojej sytuacji zdrowotnej porady dietetycznej -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
 5. realizacji usługi oferowanej przez Administratora w postaci indywidualnie ułożonego dla Ciebie planu żywieniowego (diety) oraz ewentualnego przesyłania planu żywieniowego na Twój adres mailowy –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
 6. wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
 7. Z uwagi na przetwarzanie danych przez Administratora w celach określonych w pkt. 3 Twoje dane osobowe będą mogły zostać udostępniane dla:
 8. Podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych zawartych z Administratorem danych osobowych,
 9. Innym podmiotom, które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratoraprzez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania tj.:
 11. realizacji usługi oferowanej przez Administratora tj. uzyskania przez Ciebie adekwatnej do Twojej sytuacji zdrowotnej porady dietetycznej – do czasu realizacji usługi lub w okresie w jakim korzystać będziesz systematycznie z porad dietetycznych udzielanych przeze mnie,
 12. realizacji usługi oferowanej przez Administratora w postaci indywidualnie ułożonego dla Ciebie planu żywieniowego (diety) – do czasu opracowania dla Ciebie indywidualnego planu żywieniowego (diety).
 13. Dokumenty z Twoimi danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji takiego celu.
 14. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:
 15. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 16. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 17. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
 18. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
 19. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
 20. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.
 21. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 22. W przypadkach uznania, iż przetwarzane przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 23. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest w celu realizacji usługi świadczonej przez Administratora, podanie przez Ciebie prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem realizacji tej usługi. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora danych.
 24. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 25. Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na mojej stronie internetowej: www.eveldiet.pl oraz w gabinetach przy ul. Tatrzańskiej 109 oraz przy ul. Zgierskiej 211.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).